Leerroute

Beginners

Voor beginners is er begeleiding en advies bij de keuze van het
instrument en/of gitaarstijl, deze leerlingen beginnen met de basis-
technieken en kennis van het gitaarspel.

Voor zeer jeugdige leerlingen kunnen we een van de ouders de
mogelijkheid bieden de les bij te wonen, de minimum leeftijd is
ongeveer 8 jaar.

Voor gevorderden wordt er in nauw overleg met de leerling een
individueel leertraject uitgezet in de richting van de gewenste
muziekstijl en doorloopt de leerling de leerstof in eigen tempo.
Muziekstijlen zaols onder andere; Blues, Funk, Hardrock, Metal,
Pop en Rock.

Proces