Voorwaarden

Gitaarlessen kunnen in onderling overleg worden genomen.

In geval van verhindering dient men zich 24 uur van tevoren
af te melden zodat de school voldoende tijd heeft om te kunnen
schuiven in het lesrooster. Bij niet tijdige afmelding dient
het lesgeld in zijn geheel te worden voldaan.

Betaling van lesgeld geschiedt per les, na afloop.

Geen onkosten in geval van lesuitval door ziekte of in de vakantie’s.

Er is geen opzegtermijn, wel stelt de gitaarschool het op prijs
dat de annulering zo spoedig mogelijk wordt gemeld.